Träna inför ditt första chefsuppdrag!

När jag tog steget att börja söka chefsuppdrag så gick det i början rätt trögt. Det var inte så mycket jag kunde påverka gällande min ålder (26), men den feedback som jag fick, efter blivit ratad vid intervjuerna, som handlade om att jag borde skaffa mig mer erfarenhet kände jag att jag skulle kunna påverka. Tillsammans med min dåvarande mentor så satte vi oss ned och kikade mer i detalj på vilka kompetenser jag hade och vilka jag saknade. När vi hade identifierat dom så återkopplade jag det till min chef. Hon lät mig då i utbildningssyfte vara med i olika rekryteringsgrupper när vår organisation skulle rekrytera nya medarbetare. Jag fick även vara med vid en chefsrekrytering. Att få möjligheten att vara med i rekryteringsgrupperna var både spännande och utvecklande. Det var en enorm självförtroendekick att få vara med och påverka och bestämma och att få en förståelse för hur det är att sitta ”på den andra sidan”! Tack vare att jag hade varit med i rekryteringsgrupperna så hade jag fått en bättre förståelse och förberedelse för ett chefsuppdrag. Jag fick även klart för mig vad som kännetecknar en bra ansökan med ett personligt brev och cv.

Mina råd:

– Skaffa en mentor som kan ge dig råd, vara ett stöd och agera bollplank.
– Be din chef om uppdrag som kan vidga din kompetens. Inget uppdrag kommer ramla ned i knäet på dig.

Så sätt igång att träna! träning

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar