Utredningsuppdrag:
Vi åtar oss att genomföra uppdrag som kräver utredning, verksamhetsanalys, utvärdering samt stöd vid utveckling av verksamhet inom offentlig sektor. Åtgärderna handlar oftast om att skapa förutsättningar genom en förbättrad och förändrad arbetsprocess eller konkreta åtgärder som ger en förändrad struktur eller förändrat arbetssätt.

Interimsuppdrag:
Ledarliv Consulting AB hyr ut personal och förser kommuner med konsulter som åtar sig uppdrag som socialsekreterare, biståndshandläggare eller enhetschef. Ledarlivs konsulter har lång erfarenhet från socialt arbete och besitter hög kompetens.

Ledarliv Consulting AB åtar sig främst följande uppdrag:
– LSS-handläggare.
– Biståndshandläggare äldreomsorg.
– Skolkurator.
– Socialsekreterare barn & unga.
– Socialsekreterare socialpsykiatri.
– Enhetschef inom SoL- och LSS-verksamheter.


Intresserad?
Ring Stefan Arbratt på 0705-36 16 69 eller lägg ett mejl till stefan.arbratt@ledarliv.se
stefan 4