Inlägg

Spännande satsning på chefsmentorer i Norrköpings kommun!

Norrköpings kommun vill ha fler chefer med olika bakgrund och med anledning av det har kommunen startat ett mentorsprogram för gymnasielever med mångkulturellt ursprung. Kommundirektör Åsa Byman Falck berättar i senaste numret av Chefen i fokus att det var i kommunens förvaltningsledning som idén kläcktes om att gymnasieungdomar med flerkulturell bakgrund skulle kunna ansöka om en personlig mentor. En mentor som arbetar som chef och som kan vara en förebild och påvisa hur många olika yrken det finns i en kommun, med goda möjligheter att göra en intern karriär. I den första omgången av mentorsprogrammet i Norrköping så är det kommunens 14 förvaltningschefer och kommundirektör Åsa Byman Falck som är mentorer. Till Chefen i Fokus säger Byman Falck:
– Jag hoppas få se dessa ambitiösa studenters namn dyka upp här igen.

Bloggen tog kontakt med Åsa Byman Falck och ställde några frågor.

Vad är dina råd till en ny chef för att lyckas med sitt första chefsuppdrag?

Det är viktigt med en grundläggande chefsutbildning så att man är rustad med de formella kunskaper som behövs, då står man tryggare i sitt första chefsuppdrag. Det är bra om man kan få en erfaren chefsmentor i organisationen som man kan ställa frågor till och ha som bollplank. Se till att vara dig själv! Fundera på din egen inre kompass för många frågor ska avgöras med etiska grunder.

– Lär dig din egen verksamhets historia och måla en framtidsbild utifrån den. Det är viktigt att du kan beskriva vad verksamheten gör och vad den står för. Koppla detta med visioner och värdegrunder som finns i organisationen och sätt eleven, barnet, brukaren i centrum. Det är för deras bästa vi finns till.

 – Tänk på din integritet och tänk på att du företräder din uppdragsgivare. Vad finns det för mål och förväntningar? Överträffa dom!

 – Glöm inte dig själv! Omvärldsorientering och samarbete är viktigt. Ta reda på hur andra gör, delta i utbyten och dela med dig till andra. Var påläst på vad som händer i branschen och samhällsutveckling i stort. Det är roligt och utvecklande att vara chef. Ta till vara  de möjligheter som finns i uppdraget!

Vad tror du blir avgörande för att generationsväxlingen bland chefer i offentlig sektor ska lyckas?
– Att ha mentorer samt nätverk för de nya cheferna. Det är viktigt att fortsätta med nätverksmöten efter chefsutbildningar. Sedan behöver chefsuppdragen ses över så att det inte blir för många anställda per chef. Till sist att offentlig sektor kan erbjuda relevant lön och löneutveckling.

 

 

Ledarskapspriset “Ung chef” (intervju med finalist Liza Jonson)!

Chefgalan 2014 äger rum den 12 mars på Grand Hotel i Stockholm och då ska vinnarna koras till följande ledarskapspriser: Årets chef, Framtidschef, Hälsofrämjande chef, Ledarutvecklare, Mångfaldschef och Ung chef. Det pris jag är mest nyfiken är givetvis Ung chef. Tre finalister är utsedda och de tre är Emma Claesson, Head of Human Resources på SSAB, Emad Zand, vd på Avesina hörsel och Liza Jonson vd på SPP Fonder.

Den korta motivering som fanns med i tidskriften Chef om Liza Jonson löd: “Genom energi och uppmuntran får hon alla att sträva åt samma håll”. Med anledning av det blev jag nyfiken på veta lite mer och ställde därför några frågor till Liza Jonson. 

Vad innebär det i praktiken att du gjort i ditt ledarskap?

Jag är tydlig med vad vi ska uppnå, så vi vet när vi har nått framgång. Vi kan inte vara bäst på allt, men på det vi bestämmer oss för att vara bäst på ska vi satsa allt vi har. När man jobbar ihop som ett team som vi på SPP Fonder gör blir man väldigt sammansvetsade. Vi peppar varandra att lyckas. Lyckas en, lyckas alla. Vi gläds åt varandras framgångar.

Vilka är dina två bästa tips till en ny chef utan tidigare ledarerfarenhet?

1. Minns vem du är utanför chefskapet. Alltid bra att falla tillbaka på. Och behandla dina kollegor såsom du själv önskar bli behandlad!
2. Hitta en ledarstil som funkar utifrån vem du är och förlora inte fokus på målet.

HR, hjälp eller stjälp för nya chefer?

Jag snubblade över en mycket läs- och tänkvärd artikel om HR och dess funktion gentemot chefer. Magnus Dalsvall och Kjell Lindström är de som intervjuas. Du kan läsa artikeln här: http://www.alltomjobbochkarriar.se/hr/hr-bor-aterta-sin-position/

Då jag blev väldigt nyfiken på att veta mer tog jag kontakt med Magnus Dalsvall och frågade om jag kan få intervjua honom när han är i Göteborg om några veckor. Han tackade ja, och det ska bli riktigt kul att få höra honom utveckla resonemangen!

Träna inför ditt första chefsuppdrag!

När jag tog steget att börja söka chefsuppdrag så gick det i början rätt trögt. Det var inte så mycket jag kunde påverka gällande min ålder (26), men den feedback som jag fick, efter blivit ratad vid intervjuerna, som handlade om att jag borde skaffa mig mer erfarenhet kände jag att jag skulle kunna påverka. Tillsammans med min dåvarande mentor så satte vi oss ned och kikade mer i detalj på vilka kompetenser jag hade och vilka jag saknade. När vi hade identifierat dom så återkopplade jag det till min chef. Hon lät mig då i utbildningssyfte vara med i olika rekryteringsgrupper när vår organisation skulle rekrytera nya medarbetare. Jag fick även vara med vid en chefsrekrytering. Att få möjligheten att vara med i rekryteringsgrupperna var både spännande och utvecklande. Det var en enorm självförtroendekick att få vara med och påverka och bestämma och att få en förståelse för hur det är att sitta ”på den andra sidan”! Tack vare att jag hade varit med i rekryteringsgrupperna så hade jag fått en bättre förståelse och förberedelse för ett chefsuppdrag. Jag fick även klart för mig vad som kännetecknar en bra ansökan med ett personligt brev och cv.

Mina råd:

– Skaffa en mentor som kan ge dig råd, vara ett stöd och agera bollplank.
– Be din chef om uppdrag som kan vidga din kompetens. Inget uppdrag kommer ramla ned i knäet på dig.

Så sätt igång att träna! träning