Hur lyckas Ikea med framtidens chefsförsörjning?

I tidskriften Chef (nr 12, 2013) finns det en intervju med Ikeas nya koncernchef, Peter Agnefjäll. Han intervjuas utifrån att Ikea varit ett av de tio storföretag som ingått i projektet Battle of the numbers. Peter Agnefjäll får under intervjun frågan:
Det pågår en generationsväxling i samhället. Studier visar att äldre chefer går i pension i en rasande fart, medan ungdomar inte vill ställa upp för villkoren för chefskapet. Stämmer det med din bild?
– Jag kan bara tala för Ikea. I våra egna led upplever jag det inte som ett problem, men det är klart att andra frågor är viktiga för nästa generations chefer. Det viktigaste idag är inte en tjänstebil, utan att lösa livspusslet. Vi försöker tillmötesgå det så gott vi kan.

Tråkigt nog ställer inte journalisten följdfrågan på vilket sätt eller hur Ikea gör för att tillmötesgå det. Det hade varit intressant att få ta del av Peters tankar där. Kanske hade vi då fått ett delsvar på hur Ikea lyckas rankas i topp, år efter år, när svenska studenter får frågan om var de vill arbeta efter examen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar