Inlägg

Dagens unga vill bli chefer, eller?

Jag tycker mig ofta läsa och höra att dagens unga inte vill bli chefer. Därför var det ett intressant svar som Lars Strannegård, ny rektor på handelshögskolan i Stockholm, gav i en intervju i CHEF angående påståendet att dagens unga inte vill bli chefer:
”Nej, det stämmer inte. De unga vill inte bli ledare utifrån hur chefskap definieras i dag: Att du ska bestämma över en viss grupp människor och få the corner office. Om du i stället målar upp ledarskap som en möjlighet att förändra världen är det många som vill göra det. Ställer du frågan ’vill du bli chef’ får du svaret nej, men frågar du ’vill du förändra världen’ får du ett annat svar. Så det handlar om en omdefiniering.”

Sedan är frågan vad det innebär att förändra världen. Kanske kan vi översätta det till att göra skillnad för en individ? I min bok så skriver jag om att du som första linjen chef inom vård och omsorg tar beslut varje dag tillsammans med dina medarbetare som direkt och indirekt påverkar omsorgstagarens/kundens vardag. Det är en häftig känsla.