Inlägg

Pratade på nätverksträff för hälsovetare!

Avslutade tisdagskvällen med att prata lite om ledarskap och vägen till ett chefskap på en nätverksträff för hälsovetare. Jag pratade om generationsväxlingen bland chefer och hur omfattande den är och att vi kommer behöva leta på nya ställen efter personer som vill arbeta som chefer. Under kvällen fick jag flera flashbacks från när jag skulle lämna universitetet och ta steget ut i arbetslivet. Ett inte helt enkelt steg. Fördelen för mig var att min utbildning var ”känd”. Jag förstod under kvällen att utbildningen som hälsovetare är lite anonym. Att arbetsgivarna inte riktigt vet vad den innebär. Det var därför glädjande för nätverksmedlemmarna att få lyssna på HR-chefen för SDF Västra Hisingen, Tina Liljedahl-Scheel, och hennes pågående rekrytering av en hälsoutvecklare. Viktigt nytänk, om någon skulle fråga mig.

I annonsen stod det bland annat:
Som hälsoutvecklare stärker du upp HR-avdelningens kompetens med ett hälsofrämjande synsätt. Du ska stödja, inspirera och utbilda chefer till att arbeta hälsofrämjande och kunna lyfta fram konkreta exempel på hälsofrämjande aktiviteter. I uppdraget ingår även att vara ute i arbetsgrupperna för att motivera, inspirera och informera inom området. Du ska vara lyhörd för verksamhetens behov och kunna ge ett kvalificerat stöd på organisations- och gruppnivå. En annan uppgift är att utveckla friskvårdsprogram och implementera det i organisationen.

Förutom att en hälsovetare skulle kunna göra stor nytta på en HR-avdelning så tror jag att vägen till ett chefskap inte behöver vara så lång. För de är drillade i att fokusera på hälsa och kunna identifiera friskhetsfaktorer och läser mycket om det hälsofrämjande ledarskapet.

Snack med Magnus Dalsvall, HR-akuten, om generationsväxlingen bland chefer!

Jag lyssnade i veckan på Magnus Dalsvall från företaget HR-akuten. En intressant föreläsning om som handlade om både ledarskap och HR. Han pratade bland annat om hur allt fler uppgifter som tidigare låg hos stödfunktioner numera hamnat i chefens knä. Något som gör chefskapet mer administrativt och det på bekostnad av att kunna utöva ett verksamhetsnära ledarskap.
Enligt mig en förödande utveckling.

Längst ned i i detta blogginlägg finns det två bilder som Magnus visade angående att chefer behöver bli bättre på att ställa krav inför ett chefsuppdrag. Han kallade det “Chefs/ledar-rider”. För precis som rockstjärnor ställer krav på färg på soffor, smak på bubbelvatten och rätt sorts godis och öl i logen så måste chefer också göra det. Bland annat gällande att du har ett rimligt antal medarbetare och system som utgår från chefens situation. Magnus gav också smakprov på vad han anser för kompetens framtidens chef/ledare behöver, bland annat att chefen måste kunna hantera olika typer av möten. Verkligen något att tänka på vid introduktionen för en ny chef! Tyvärr finns de ofta en slagsida åt att du får utbildning i alla tekniska system, men får du någon utbildning i mötesteknik? Som chef deltar du i väldigt många möte per arbetsvecka. 

Efter föreläsningen passade jag på att ta ett snack med Magnus.

Hur kan en organisation tillsammans med HR förbereda sig inför generationsväxlingen bland chefer?
Först behöver organisationen göra en kartläggning för att få en uppfattning av hur situationen är. Det kan ju vara så att de vet men inte gjort något åt det. Det håller inte bara att prata om generationsväxlingen utan man måste agera också och ha med sig att det är olika behov beroende på var i livet den nya chefen befinner sig. Det är stor skillnad på en småbarnsförälder och en 55-plussare och utifrån det ha olika tankar på vad man erbjuder den nya chefen. Så, för att kunna tillsätta chefsuppdragen behöver organisationerna tänka om, det fungerar inte att tro att gamla strukturer som lockade gårdagens chefer kommer locka morgondagens. De nya cheferna behöver också förtydliga vad de kräver i tjänsten. (se bilden nedan, min anm.)

Vilka krav/förväntningar kan en ny chef ha på samarbetet med HR?
Först och främst, HR ska vara chefens bästa vän. Idag kontrollerar vi för mycket, vi ska avlasta chefen. HR ska vara generalister för att på så sätt kunna vara ett stöd till chefen. Det känns ibland som HR fokuserar på fel saker och vill vara något annat än vad vi ska vara. Jag tycker vi alltför ofta säger “det ligger i chefens personalansvar”. 

image

image

HR, hjälp eller stjälp för nya chefer?

Jag snubblade över en mycket läs- och tänkvärd artikel om HR och dess funktion gentemot chefer. Magnus Dalsvall och Kjell Lindström är de som intervjuas. Du kan läsa artikeln här: http://www.alltomjobbochkarriar.se/hr/hr-bor-aterta-sin-position/

Då jag blev väldigt nyfiken på att veta mer tog jag kontakt med Magnus Dalsvall och frågade om jag kan få intervjua honom när han är i Göteborg om några veckor. Han tackade ja, och det ska bli riktigt kul att få höra honom utveckla resonemangen!