Inlägg

Dagens unga vill bli chefer, eller?

Jag tycker mig ofta läsa och höra att dagens unga inte vill bli chefer. Därför var det ett intressant svar som Lars Strannegård, ny rektor på handelshögskolan i Stockholm, gav i en intervju i CHEF angående påståendet att dagens unga inte vill bli chefer:
”Nej, det stämmer inte. De unga vill inte bli ledare utifrån hur chefskap definieras i dag: Att du ska bestämma över en viss grupp människor och få the corner office. Om du i stället målar upp ledarskap som en möjlighet att förändra världen är det många som vill göra det. Ställer du frågan ’vill du bli chef’ får du svaret nej, men frågar du ’vill du förändra världen’ får du ett annat svar. Så det handlar om en omdefiniering.”

Sedan är frågan vad det innebär att förändra världen. Kanske kan vi översätta det till att göra skillnad för en individ? I min bok så skriver jag om att du som första linjen chef inom vård och omsorg tar beslut varje dag tillsammans med dina medarbetare som direkt och indirekt påverkar omsorgstagarens/kundens vardag. Det är en häftig känsla.

Unga vill bli chefer!

Ja, det visar Juseks* årliga arbetsmarknadsundersökning. Hela sex av tio nyutexaminerade vill bli chef. Men inte till vilka villkor som helst. Undersökningen visar nämligen att nyexaminerade kvinnor, nära två tredjedelar, anser att möjligheten att kombinera yrkesliv med föräldraskap är av stor betydelse eller helt avgörande för att ta ett chefsjobb. Detta är något jag känner igen mycket väl. Jag är medlem i ett nätverk för chefer under 35 år och vid vår första träff i höstas diskuterade vi vad vi skulle lyfta inom nätverket och få stöd, tips av varandra. Det som vi såg som allra viktigast var just att kunna kombinera föräldraliv och chefskarriär. Vilken förståelse har våra arbetsgivare för att vi inte kan sitta till 18-19 på kvällarna, varje kväll, bara för att tidigare chefsgeneration(främst män) kunnat göra det? Varför lägger arbetsgivaren möten sent på eftermiddagen som stressar hen som ska hämta barn på förskola/fritids? Vi hade en bra och nyttig diskussion som flera skulle ta med sig tillbaka till hemmaplan. För här finns en nyckel till att arbetsgivarna ska lyckas med generationsväxlingen bland chefer.

Hela undersökningen hittar du här:
http://www.jusek.se/Global/H%C3%A4r%20finns%20framtidens%20chefer_rapport%203.pdf

*Jusek = Fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största förbunden inom SACO.