Inlägg

Förbättra villkoren för chefskap i offentlig sektor!

I tidningen Dagens samhälle skriver fackförbundet Jusek:s VD Magnus Hedberg en debattartikel där han hälsar SKL:s nya ordförande Lena Micko (S) välkommen. Han lyfter fram tre saker som han vill ta upp med Lena Micko. Det första är att höja chefslönerna, bland annat för att behålla kompetenta chefer och klara av att rekrytera nya nu när generationsväxlingen påbörjats. Det andra han tar upp är att förbättra förutsättningarna för chefskapet, exempelvis att ser över antalet medarbetare och chefens administrationsbörda.

Vill du läsa debattartikeln i sin helhet så hittar du den här.