Inlägg

Våga delegera! Varför göra allt själv?

Jag vet inte ur många gånger jag läst eller fått berättat för mig om hur ambitiösa nyanställda chefer gått in i väggen. Oftast har de efteråt beskrivit det med att de försökte göra allt på en och samma gång och som grädde på moset också initierat och påbörjat ett stort förändringsarbete för att verkligen inte kunna resa sig när domaren räknat till nio. Visa framfötterna är inte fel, men det gäller att göra medarbetarna till medansvariga för att nå den framgång som hägrar för dig som chef.

Att lära sig att delegera är ett framgångsrikt recept för att undvika kära huvudet i väggen och få fler medarbetare att bli medansvariga. Men hur lyckas du då med delegering?

Några framgångsfaktorer:
Delegera bara viktiga uppgifter.
Vet vad det är du faktiskt delegerar.
Ha koll på varför du delegerar.
Visa intresse och följ upp.
Ha ett tydligt avslut.

Vanliga delegeringsmissar:
Att du alltid delegerar allt till samma medarbetare.
Att du som chef lägger dig och är inne och petar i detaljer.
Att uppgiften blir ogjord eftersom du inte följer upp.

I min bok berättar jag om hur jag under mitt första chefsuppdrag försökte göra mycket själv och att det först gick upp för mig när en medarbetare inte ”dumpade” över en uppgift till mig utan istället löste den själv. En uppgift som på förhand var en chefsuppgift, men som visade sig inte alls behöva vara det. Klassiskt nybörjarmisstag från min sida. Det är för övrigt en härlig känsla att se hur medarbetare växer med ansvar du vågar (och kan) delegera ut. Och ofta gör de uppgifterna bättre än vad du skulle ha gjort.

delegera