Inlägg

Förbättra villkoren för chefskap i offentlig sektor!

I tidningen Dagens samhälle skriver fackförbundet Jusek:s VD Magnus Hedberg en debattartikel där han hälsar SKL:s nya ordförande Lena Micko (S) välkommen. Han lyfter fram tre saker som han vill ta upp med Lena Micko. Det första är att höja chefslönerna, bland annat för att behålla kompetenta chefer och klara av att rekrytera nya nu när generationsväxlingen påbörjats. Det andra han tar upp är att förbättra förutsättningarna för chefskapet, exempelvis att ser över antalet medarbetare och chefens administrationsbörda.

Vill du läsa debattartikeln i sin helhet så hittar du den här.

Unga vill bli chefer!

Ja, det visar Juseks* årliga arbetsmarknadsundersökning. Hela sex av tio nyutexaminerade vill bli chef. Men inte till vilka villkor som helst. Undersökningen visar nämligen att nyexaminerade kvinnor, nära två tredjedelar, anser att möjligheten att kombinera yrkesliv med föräldraskap är av stor betydelse eller helt avgörande för att ta ett chefsjobb. Detta är något jag känner igen mycket väl. Jag är medlem i ett nätverk för chefer under 35 år och vid vår första träff i höstas diskuterade vi vad vi skulle lyfta inom nätverket och få stöd, tips av varandra. Det som vi såg som allra viktigast var just att kunna kombinera föräldraliv och chefskarriär. Vilken förståelse har våra arbetsgivare för att vi inte kan sitta till 18-19 på kvällarna, varje kväll, bara för att tidigare chefsgeneration(främst män) kunnat göra det? Varför lägger arbetsgivaren möten sent på eftermiddagen som stressar hen som ska hämta barn på förskola/fritids? Vi hade en bra och nyttig diskussion som flera skulle ta med sig tillbaka till hemmaplan. För här finns en nyckel till att arbetsgivarna ska lyckas med generationsväxlingen bland chefer.

Hela undersökningen hittar du här:
http://www.jusek.se/Global/H%C3%A4r%20finns%20framtidens%20chefer_rapport%203.pdf

*Jusek = Fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största förbunden inom SACO.