Inlägg

Öppen eller stängd dörr? (Tillgänglighet – studie i Helsingborg)

Jag läste en artikel om en studie som forskaren Eva Åström gjort om cheferna i Helsingborgs Stad. Upplägget var i väldigt korta drag att de utvalda cheferna skrev dagbok under en veckas tid och kontinuerligt antecknade tid, plats, vad man gjorde och med vem. Men även hur de upplevt fysisk och psykiskt välbefinnande, under arbetstiden såväl som på fritiden. Efter avklarad vecka med dagboksskrivande följde en intervju på en till en och en halv timme där Eva Åström kunde fördjupa sig i chefens syn på sin vardag i relation till ledarskap och hälsa.

I intervjuerna framkom det att cheferna tyckte det var viktigt att vara tillgängliga. Många av cheferna berättade att de går runt bland medarbetarna och stämmer av. Ett annat sätt är den öppna dörren. Att cheferna ofta arbetar med dörren öppen och visar att de är tillgängliga. Medarbetarna märker när och om dörren under en period ofta är stängd. Det blir då ett kvitto på att kontakten finns, och att ett ömsesidigt behov av att mötas finns på arbetsplatsen.
Mitt tips är att du kan stärka det ytterligare genom att dela med dig av ditt veckoschema, elektroniskt eller i pappersform, så att medarbetarna vet om du är på plats eller ej eller har möjlighet för att kort samtal. Dvs de behöver inte alltid gå förbi för att se om dörren eller öppen eller ej utan kan planera det. Och du skulle själv kunna döpa den öppna dörren till “ledarskapstid” på ditt schema.

Träff med bokförlaget Komlitt!

Idag har jag varit nere i Helsingborg och presenterat mig och blivit presenterad för Komlitt av deras förlagschef. Ett oerhört positivt möte då jag direkt fick känslan av att både förlagschef och förlag var på tårna! Förlagschefen var tydlig med vad hon hoppas kan få ut av vårt samarbete och vad jag kan få ut. Hennes entusiasm smittade verkligen, vilket gav dagens energipåfylling!
Min bok är i trygga händer.