Inlägg

Ledarskapet inom äldreomsorgen i fokus!

Fackförbundet Vision har låtit två forskare undersöka villkoren för chefer i äldreomsorgen som arbetar direkt med verksamheten, så kallade första linjens chefer.
I sin rapport konstaterar de att cheferna ofta ställas inför ett omöjligt uppdrag utifrån att förutsättningarna inte finns för att bedriva ett gott ledarskap. Bland annat har cheferna för många underställda och bristande administrativt stöd.

Detta är onekligen en avgörande framtidsfråga om generationsväxlingen bland chefer inom äldreomsorgen ska lyckas!

Rapporten i korthet. 
Visions ordförande, Veronica Karlsson, om rapporten och om vad som behövs göras. 

Tre ballonger/balanced lifecard del 2!

Jag bloggade för några veckor sen om det jag beskrev som tre ballonger och det som min författarkollega, Gerhard Bley, på komlitt kallade för balanced lifecard.

Inte för att jag tvivlade om att vi båda var rätt ute, men ibland är det skönt att få (eld)understöd från forskningen. Eva Åström hälsoforskare vid  institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet, har forskat om det hälsofrämjande ledarskapet. Hon kom fram till att grunden i det hälsofrämjande ledarskapet är att cheferna själva har balans i livet, på arbetet och på fritiden.

Hela studien hittar du här.
Kortare artikel om studien hittar du här.