Inlägg

Tre ballonger (eller Balanced lifecard)

Jag läser just nu Instinkt eller insikt av Gerhard Bley, en bok som ligger på samma förlag som min bok, nämligen Komlitt. När jag pratar med nya och blivande chefer så poängterar jag vikten av att ha luft i tre ballonger för att kunna fungera fullt ut som människa. De tre ballongerna representerar arbete, familj, vänner. Hur mycket luft det är i respektive ballong kan variera under livet, men du aldrig, aldrig låta en ballong pysa ut all luft för då händer detsamma med dig och din balans. Det slår mig när jag läser Gerhards bok att han pratar om exakt samma sak, fast hans namn på det är Balanced lifecard (harmonisk tillvaro). Idén med ett Balanced lifecard bygger på antagandet att ett harmoniskt liv har tre grundläggande förutsättningar eller tre fundament. De är meningsfull sysselsättning, familj, privat tid.

Det är ju tyvärr inte alltför ovanligt att många karriärister lägger alldeles för mycket tid på arbetet och försakar både familj och vänner, vilket gör att personen riskerar stå väldigt ensam när strålkastarljuset släckts. Vill du läsa mer utförligt om Balanced lifecard så kan jag rekommendera sidorna 22-34 i Gerhards bok.
Jag kommer att återkomma till Gerhards bok i ett annat blogginlägg där jag ska redogöra för The imposter syndrome – bluffsyndromet. Något som jag tror många av oss känt och känner dagligen. När ska de komma på mig? Med ökade krav på dagens chefer så är det inte konstigt om många chefer lider av dessa bluffkänslor.

instinkt eller insikt