Inlägg

Lovvärd satsning av Karlstad kommun!

Jag fick tips om att Karlstad kommun skrivit en bok som ges till alla deras nyanställda chefer. I mina öron lät det som ett mycket lovvärt initiativ som var värt att titta närmare på. Jag fick kontakt med en av författarna till boken, Anna Tufvesson, som skickade mig ett exemplar av boken, Jag har blivit chef i en kommun!  Och efter läst boken är det bara att konstatera att boken håller måttet och mer därtill.

Boken fungerar alldeles utmärkt som ett litet uppslagsverk för att få en snabb inblick om hur Karlstad kommun som arbetsgivare ser på ledarskap och vad de hänvisar vidare till fördjupning. Förutom många nyttiga och användbara tips så tycker jag boken lyckas pumpa upp självförtroendet, eller visar på gott självförtroende hos Karlstad som arbetsgivare, vilket jag inte tycker alla kommuner uppvisar. Exempelvis genom att författarna, Anna Tufvesson och Anders Nilsson skriver:
”I Karlstads kommun tycker 92% av medarbetarna att de har ett meningsfullt arbete och lika många känner sig engagerade i sitt arbete, enligt ledar- och medarbetarundersökning.”
”Vår huvudsida på Facebook har flest följare av alla kommuner i landet med drygt 17 300 personer (feb 2013)”.

Alla kapitel avslutas med några ”Att fundera på”. Ett klokt drag och det känns att det är genomtänkta frågor som tvingar läsaren (nya chefen) att tänka till om hen förstått eller om något behöver förtydligas. Det blir en möjlighet för den nya chefen att checka av att hen förstått och vet sitt uppdrag. En annan av bokens stora fördelar är att det ges konkreta exempel på kniviga och jobbiga situationer. Vad gäller när den besvärliga kommuninvånaren vill ha ut protokoll och mejl? Hur kan du agera när du ska säga upp en medarbetare? Hur förklarar du en neddragning av resurser till dina medarbetare?

Har jag då inget att anmärka på? Jodå, och det gäller det tips som ges om att när du skrivit på anställningsavtalet så ska du fråga hur ditt introduktionsprogram ska se ut. Det är alldeles försent. Den frågan ska du ställa redan under intervjun. Finns det inget planerat eller upparbetat koncept bör du ta dig en allvarlig funderare på hur det ser ut hos arbetsgivaren gällande andra strategiska angelägenheter.

Jag blir också nyfiken på den där checklistan som Karlstad kommun ska ha tagit fram med 100 punkter som man ska tänka på att göra innan den nya medarbetaren börjar, efter hens första dag, efter tre månader och efter ett år. Jag förstår om det av utrymmesskäl inte var praktiskt möjligt att ha med dessa i boken. Men man kanske hade vunnit på att haft med de 100 punkterna så hade den nya chefen själv kunnat bevaka dom?

Slutintryck. Författarna Anna Tufvesson och Anders Nilsson har gjort ett gediget arbete och Karlstad kommun kan verkligen sträcka på rygg och nacke över att kunna ge sina nya chefer en bok som denna.

image