Ledarliv Consulting AB har boendelösningar för följande målgrupper:
– skyddat boende för vuxen med eller utan barn. Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem.
– boende utan stöd för vuxna och familjer som inte behöver något stöd utan enbart boende i lägenhet.

Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra. De är möblerade, i fint skick och personal finns vid behov till hands för hjälp med det praktiska. Alla våra boenden är rökfria och har självhushåll. Tanken med självhushåll är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt. Klienten handlar och lagar sin mat själv och tar hand om det mesta på egen hand. Vårt stöd utgår från individen och syftar till att utifrån behov ge stöd till ett självständigt liv.

Våra lägenheter/rum ligger nära med närhet till service och kommunikationer. TV med tolv kanaler och Wifi ingår i alla lägenheter/rum.
Våra lägenheter och rum finns främst i Göteborgsområdet. Vi kan ombesörja transport från hemkommun.
Vid längre boendeplaceringar (6-9 månader) kan boendereferens lämnas av fastighetsägare.
Vi är upphandlade i flera kommuner och har då genomgått de noggranna kvalitetskrav som ställs på seriösa aktörer.
Vi har kollektivavtal med Unionen.

Vid särskilda händelser där någon tvingas lämna sitt hem (behov av skydd) behövs det ibland ett temporärt boende. En sådan situation kan uppstå när som helst under dygnet. Är du privatperson och behöver ett akut- eller jourboende, så föreslår vi att du under dagtid kontaktar socialförvaltningen i din kommun. Socialförvaltningen går att nå via kommunens växel. Där får du beskriva din situation och ditt behov.

Ring Stefan Arbratt på 0705-36 16 69 eller lägg ett mejl till stefan.arbratt@ledarliv.se