Inlägg

Kan jag så kan du – bokrecension

Efter att de senaste veckorna ha läst ut Pia Sundhages ledarskapsbok och Philippa Davies bok om motivation gav jag mig i förra veckan i kast med Freddie Larsson bok Kan jag så kan du. Det allra första jag gör när jag börjar läsa en ny bok är inte att jag börjar på första sidan. Utan någonstans mitt i, närmare slutet eller att jag dyker in efter 15-20 sidor. Detta gör jag enbart för att få en känsla om boken håller. Om jag bedömer att boken klarar testet, dvs verkar intressant oavsett var jag dyker in i den, så börjar jag först då läsa från första sidan.
Kan jag så kan du klarade testet.

Freddie Larsson utgår från sig själv och sin karriär på ett intressant sätt, främst utifrån att han likt Pia Sundhage inte väljer att försköna sina egna brister och tillkortakommande. Nu är boken långt ifrån fylld av dessa, men jag anser att det inte finns något värre än att läsa en bok där jag känner framgångarna vara så påklistrade att de inte blir trovärdiga. Eller att författaren inte vågar bjuda på sig själv. Så är inte fallet här.

Freddie Larsson använder begreppet Det självspeglande ledarskapet, vilket även var det som Pia Sundhage berättade om i sin bok. Om än med andra ord. Freddie kokar ned det till: ”Det finns bara ett sätt att leda och det är genom att vara sig själv. Att utgå från sina egna känslor, erfarenheter, kunskaper och värderingar. Jag menar att man inte kan styra sitt agerande utifrån särskilda ledarstilar och teoretiska modeller, utan att det är ens känslor, instinkter, och vanor som styr hur man agerar.”
Enkelt, men ändå så svårt.

Freddie resonerar också kring vikten att som chef skaffa sig förtroendekapital hos medarbetarna och att våga använda sig av systemet Management By Walking Around (MBWA). Och här känner jag YES! Precis det som jag också pratar om en i ledarskapsvärld som styrs, bedöms och ska mätas utifrån datasystem och hjälpmedel som man snart måste vara IT-teniker från Indien för att begripa. Freddie Larsson slår ett slag för det ledarskap som jag ser som huvudnyckeln för att organisationer och företag ska lyckas i framtiden och inte gå vilse i träsket av mätsystem där chefen blir till en administratör.
Så, var dig själv. Var ledare. Investera ledarskapstid hos medarbetarna.