Inlägg

Öppen eller stängd dörr? (Tillgänglighet – studie i Helsingborg)

Jag läste en artikel om en studie som forskaren Eva Åström gjort om cheferna i Helsingborgs Stad. Upplägget var i väldigt korta drag att de utvalda cheferna skrev dagbok under en veckas tid och kontinuerligt antecknade tid, plats, vad man gjorde och med vem. Men även hur de upplevt fysisk och psykiskt välbefinnande, under arbetstiden såväl som på fritiden. Efter avklarad vecka med dagboksskrivande följde en intervju på en till en och en halv timme där Eva Åström kunde fördjupa sig i chefens syn på sin vardag i relation till ledarskap och hälsa.

I intervjuerna framkom det att cheferna tyckte det var viktigt att vara tillgängliga. Många av cheferna berättade att de går runt bland medarbetarna och stämmer av. Ett annat sätt är den öppna dörren. Att cheferna ofta arbetar med dörren öppen och visar att de är tillgängliga. Medarbetarna märker när och om dörren under en period ofta är stängd. Det blir då ett kvitto på att kontakten finns, och att ett ömsesidigt behov av att mötas finns på arbetsplatsen.
Mitt tips är att du kan stärka det ytterligare genom att dela med dig av ditt veckoschema, elektroniskt eller i pappersform, så att medarbetarna vet om du är på plats eller ej eller har möjlighet för att kort samtal. Dvs de behöver inte alltid gå förbi för att se om dörren eller öppen eller ej utan kan planera det. Och du skulle själv kunna döpa den öppna dörren till “ledarskapstid” på ditt schema.

Hur tillgänglig ska du som ny chef vara?

I mitt blogginlägg frågor du bör ställa under intervjun glömde jag bort att du bör ställa frågan om hur tillgänglig din blivande arbetsgivare vill att du ska vara. Med dagens teknik är det ju möjligt att vara tillgänglig 24/7.
Anledningen till att jag kom att tänka på det nu var att jag i helgen ska ha en “skrivarhelg”, bland annat ska det skrivas utkast till två krönikor. När jag snubblar över intressanta artiklar, texter, citat så har jag ett “bra-att-ha-dokument” där jag skriver in det.

Nu när jag satt och läste igenom dokumentet så hittade jag en artikel jag sparat sedan förra sommaren. Jag läste då en artikel i en lokaltidning på västkusten om ett omsorgsboende där det skulle ha varit personalbrist under helgen vilket orsakat irritation hos anhöriga och personalen. Till artikeln intervjuades chefen för omsorgsboendet. Chefen ställde sig frågande till att det skulle ha varit något problem under den aktuella helgen. Hen sa: “Jag sov med mobilen under kudden och borde blivit uppringd och hade i så fall ha märkt det”.

Två saker förvånade och irriterade mig.
1) Om arbetsgivaren ställer krav på att du som första linjen chef ska vara tillgänglig 24/7 så hoppas jag ingen tackar ja till ett sådant uppdrag.
2) Det är ofattbart för mig att man sover med mobilen under kudden. Om det bara var ett dumt uttryck, så se till att inte använda det. Blir du intervjuad kan du begära att få läsa dina citat och då se om du behöver förtydliga eller ta bort något som är irrelevant. Det har jag själv gjort.

Så undvik…