Inlägg

Chefsunderskottet!

Fackförbundet ledarna släppte i veckan sin rapport “En chefsroll för framtiden“.
Deras kartläggning visar att under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag i Sverige, eller 240 chefer på en vecka.
Annika Elias, som är ordförande för Ledarna, kommenterar på deras hemsida rapporten med:
– Det är dystert att vi nu ser en sjunkande andel unga chefer. Vi tror att chefsrollen behöver förändras så att fler vill axla ansvaret. Bra chefer och ledarskap är en avgörande konkurrensfördel.

Vill du bli redo för en chefsroll eller stärka dig i din nuvarande chefsroll? Ta kontakt med mig så kan jag berätta mer om hur jag arbetar med det!

 

Ledarskapet inom äldreomsorgen i fokus!

Fackförbundet Vision har låtit två forskare undersöka villkoren för chefer i äldreomsorgen som arbetar direkt med verksamheten, så kallade första linjens chefer.
I sin rapport konstaterar de att cheferna ofta ställas inför ett omöjligt uppdrag utifrån att förutsättningarna inte finns för att bedriva ett gott ledarskap. Bland annat har cheferna för många underställda och bristande administrativt stöd.

Detta är onekligen en avgörande framtidsfråga om generationsväxlingen bland chefer inom äldreomsorgen ska lyckas!

Rapporten i korthet. 
Visions ordförande, Veronica Karlsson, om rapporten och om vad som behövs göras. 

7-Elevenchef?

Jag brukar använda mig av begreppet “hamburgerchef” som beskrivning av hur uppdraget som första linjen chef kan upplevas. Dvs. tryck från överordnade chefer och politiken och tryck från medarbetare och fackliga representanter. Däremellan finns du. Efter föreläsningen i Borås diskuterade jag med några ur publiken om hur tillgänglig chefen ska vara. Det var en intressant diskussion och i bilen på väg hem myntade jag för mig själv ett nytt begrepp (tror jag i alla fall), 7-Elevenchef!

Jag tycker mig märka hur gränsen mellan arbete och fritid allt mer suddas ut, vilket kan vara på gott och ont. Alexander Bard intervjuades nyligen i GP och sa då att “jag delar inte upp mitt liv i jobb och fritid, allt pågår i ett förlopp hela tiden“.
Det kan säkert stämma, men jag tänker också att det är helt avhängt vad du arbetar med. Jag anser att en första linjen chef behöver återhämtning och inte kan och ska vara tillgänglig 24/7. Och det var just det som vår diskussion under föreläsningen kom att handla om. Flera berättade hur deras medarbetare ringde på hemtelefonen och till arbetsmobilen under helgen och kvällar. Det lät som en gränsförskjutning som inte var sund. 
Det fick mig att tänka på 7-Eleven. Från början hade 7-Eleven öppet just sju till elva. Men sakta men säkert har öppettiderna förlängts och utökats till, mer eller mindre, dygnet runt. På samma sätt har tillgängligheten för första linjen chefer sakta men säkert ökat. Kanske är första linjen chefen 7-Eleven idag? Kommer första linjen chefen om några år också ha öppet dygnet runt? Den viktigaste frågan är nog trots allt vem som ville vara chef om det innebär att vara tillgänglig 
7-Eleven.