Inlägg

Chefsvikariepool i Karlstad!

Jag har tidigare bloggat om att fackförbundet Vision räknat fram att det kommer behöva rekryteras 2000 nya chefer de närmsta åren till äldreomsorgen. Nu läser jag om Karlstad kommun som tagit ett nytt spännande grepp genom att utbilda medarbetare som kan täcka för chefer som är sjuka eller lediga. Tidigare fick cheferna i tjänst täcka för sina frånvarande kollegor, vilket skapade arbetsmiljöproblem. Nu har Karlstad en chefsvikariepool där medarbetare som anmält sitt intresse och därefter klarat tester står redo att hoppa in. Först har medarbetarna fått gå en åtta till tio månader lång utbildning.

 
Ansvarig för utvecklingsprogrammet är Ann-Marie Larsson, som varit chef inom äldreomsorgen i över 30 år, hon berättar i artikeln att många unga på chefspositioner vill vara så duktiga. Så som mentor i utvecklingsprogrammet gäller det ibland att dämpa orealistiska ambitioner. När adepter hör av sig och säger att de “inte orkar” åker hon till arbetsplatsen. “Man måste verkligen göra vad man kan för att hindra att chefer blir så stressade att de går i väggen.” 
Kan vi inte en gång för alla enas om att vi behöver lära oss att saker ibland måste få vara good enough?

Läs hela artikeln om här.

Ps: i början på nästa vecka hoppas jag kunna presentera nästa gästbloggare, det blev lite för tajt den här veckan.

Pratade på nätverksträff för hälsovetare!

Avslutade tisdagskvällen med att prata lite om ledarskap och vägen till ett chefskap på en nätverksträff för hälsovetare. Jag pratade om generationsväxlingen bland chefer och hur omfattande den är och att vi kommer behöva leta på nya ställen efter personer som vill arbeta som chefer. Under kvällen fick jag flera flashbacks från när jag skulle lämna universitetet och ta steget ut i arbetslivet. Ett inte helt enkelt steg. Fördelen för mig var att min utbildning var ”känd”. Jag förstod under kvällen att utbildningen som hälsovetare är lite anonym. Att arbetsgivarna inte riktigt vet vad den innebär. Det var därför glädjande för nätverksmedlemmarna att få lyssna på HR-chefen för SDF Västra Hisingen, Tina Liljedahl-Scheel, och hennes pågående rekrytering av en hälsoutvecklare. Viktigt nytänk, om någon skulle fråga mig.

I annonsen stod det bland annat:
Som hälsoutvecklare stärker du upp HR-avdelningens kompetens med ett hälsofrämjande synsätt. Du ska stödja, inspirera och utbilda chefer till att arbeta hälsofrämjande och kunna lyfta fram konkreta exempel på hälsofrämjande aktiviteter. I uppdraget ingår även att vara ute i arbetsgrupperna för att motivera, inspirera och informera inom området. Du ska vara lyhörd för verksamhetens behov och kunna ge ett kvalificerat stöd på organisations- och gruppnivå. En annan uppgift är att utveckla friskvårdsprogram och implementera det i organisationen.

Förutom att en hälsovetare skulle kunna göra stor nytta på en HR-avdelning så tror jag att vägen till ett chefskap inte behöver vara så lång. För de är drillade i att fokusera på hälsa och kunna identifiera friskhetsfaktorer och läser mycket om det hälsofrämjande ledarskapet.