Inlägg

Använd de friska ögonen!

Igår lunchade jag med Jan Marklund från insikten.org som också arbetar med att stärka nyanställda chefer. Vi lärde känna varandra på Linkedin i höstas och har träffats några gånger live efter det. En anledning till gårdagens träff var att jag ville höra Jan berätta mer om hur han arbetar med att låta en ledningsgrupp på ett systematiskt sätt kan använda de friska ögonen hos en ny chef. För måste en ledningsgrupp tappa fart när en ny chef börjar?

– Inte alls. En klok överordnad chef kan ge den nya chefen i uppdrag att besöka sina kollegor i deras verksamhet och då ha med sig ett litet paket med coachande frågor. Så som: hur lyckades du med det? Berätta om något du lyckats med?

Vad är syftet med det?
– Dels stärker det den nya chefen och dels blir det indirekt en resurs för överordnad chef. En ny chef kommer in med friska ögon och ser på saker, händelser, beteenden annorlunda jämfört med den chef som är inne i vardagslunken. Överordnad chef bör vid återkopplingen vara nyfiken på vad den nya chefen sett hos respektive kollega och verksamhet, fråga om den nya chefens reflektioner, hur ledningsgruppen utifrån det kan använda den nya chefens kompetens. För all del, fråga gärna den nya chefen vad som var bra på dennes förra arbetsplats. Detta gör att vi kan lära av framgången och att vi systematiskt på så sätt ”tvingas” stanna upp i den operativa verksamheten och reflektera och våga vara glada och stolta över det arbete vi presterat. Vi stannar upp alldeles för sällan.

Lite blek framstår jag ju när jag står bredvid Jan som var nyss hemkommen från utlandssemester.

image