Inlägg

3 tips på hur du som ny chef skapar sociala mediarbetare!

Det har blivit dags att presentera ännu en gästbloggare. Den här gången har jag nöjet att få presentera Henrik Ladström som arbetar som kommunikationsutvecklare i det egna företaget Ladström. Där arbetar han med att skapa sociala mediarbetare. Läs gärna mer om Henrik på www.ladstrom.se eller kika in på linkedin.com/in/henrikladstrom. Bloggen bad att få ta del av Henriks tankar om hur du som ny chef skapar sociala mediarbetare.

“Sociala medier har givit konsumenterna och individerna makten, och med det ställs också andra krav på organisationen. Som företagsledare kan du idag inte förbjuda medarbetarna att ägna sig åt sociala medier, vare sig på jobbet eller på fritiden, och skulle du göra det blir det inte utan protester. Och frågan är om det ens skulle hjälpa när så gott som alla idag har egna smarta mobiler. Det du bör göra är istället det motsatta – att uppmuntra medarbetarna att finnas ute på nätet – av flera anledningar. Här kommer tre tips till dig som ny chef på hur du skapar “sociala mediarbetare” – medarbetare som agerar ambassadörer för företaget på internet.

1. Engagera och involvera

I de allra flesta företag finns resurser och kompetens som inte används fullt ut på långa vägar. Medarbetarna gör säkert visserligen det de är anställda för att göra, men hur många får egentligen ta del av deras arbete? Uppmuntra dem att dela med sig och visa vad de gjort. Det kan vara en så enkel sak som en runda på måndagsmötet där ni kort går igenom förra veckans mödor och denna veckas utmaningar. På det sättet blir medarbetarnas ansträngningar synliga och de lär sig att det finns ett värde i att visa vad man åstadkommit. Det lägger en bra grund inför att synas på nätet. Du visar samtidigt att du ser dem, du engagerar dem, och tar till vara på deras kunskap.

2. Föregå med gott exempel

Som ny chef finns det stora möjligheter att sätta din egen standard och föregå med gott exempel. Har du sedan tidigare en närvaro i sociala medier – på twitter, LinkedIn eller liknande, lyft fram det och visa på fördelarna med att söka sig utåt för att få nya intryck och skaffa omvärldsanalys. Om din tjänst tillåter det – blogga om din roll, dina utmaningar eller om vad du tycker är viktigt för er som företag. Kanske kan du få med dig några medarbetare att skriva gästinlägg om deras vardag på företaget, antingen på företagsbloggen eller i en LinkedIn-grupp som representerar företaget. Det lyfter förresten fram den enskilde medarbetaren ännu mer. Och för säkerhets skull – är du sedan tidigare aktiv privat i sociala medier, kolla igenom vad du skrivit och hur lätt du hittas. Se till så att din närvaro på nätet går ihop med den bild som medarbetarna har av dig.

3. Skapa synapser

Som med så många andra områden gäller det att ha koll på vad som händer internt innan ni kan börja engagera er externt. Se därför till att bygga organisatoriska synapser – snabba, friktionsfria vägar för den interna företagskommunikationen – framförallt mellan de områden som är kritiska i sociala medier: marknad, sälj, HR och kundservice. Alla dessa områden spelar en roll när man har kontakt med konsumenten: att locka till köp, att skapa en attraktiv arbetsplats, och att underhålla kunder. Därför är det också av största vikt att de kan kommunicera med varandra och med den eller de personer som sköter företagets sociala medier. Din roll är att se till att de har vad de behöver för att göra ett bra jobb i sociala medier.”