Inlägg

Snack med Magnus Dalsvall, HR-akuten, om generationsväxlingen bland chefer!

Jag lyssnade i veckan på Magnus Dalsvall från företaget HR-akuten. En intressant föreläsning om som handlade om både ledarskap och HR. Han pratade bland annat om hur allt fler uppgifter som tidigare låg hos stödfunktioner numera hamnat i chefens knä. Något som gör chefskapet mer administrativt och det på bekostnad av att kunna utöva ett verksamhetsnära ledarskap.
Enligt mig en förödande utveckling.

Längst ned i i detta blogginlägg finns det två bilder som Magnus visade angående att chefer behöver bli bättre på att ställa krav inför ett chefsuppdrag. Han kallade det “Chefs/ledar-rider”. För precis som rockstjärnor ställer krav på färg på soffor, smak på bubbelvatten och rätt sorts godis och öl i logen så måste chefer också göra det. Bland annat gällande att du har ett rimligt antal medarbetare och system som utgår från chefens situation. Magnus gav också smakprov på vad han anser för kompetens framtidens chef/ledare behöver, bland annat att chefen måste kunna hantera olika typer av möten. Verkligen något att tänka på vid introduktionen för en ny chef! Tyvärr finns de ofta en slagsida åt att du får utbildning i alla tekniska system, men får du någon utbildning i mötesteknik? Som chef deltar du i väldigt många möte per arbetsvecka. 

Efter föreläsningen passade jag på att ta ett snack med Magnus.

Hur kan en organisation tillsammans med HR förbereda sig inför generationsväxlingen bland chefer?
Först behöver organisationen göra en kartläggning för att få en uppfattning av hur situationen är. Det kan ju vara så att de vet men inte gjort något åt det. Det håller inte bara att prata om generationsväxlingen utan man måste agera också och ha med sig att det är olika behov beroende på var i livet den nya chefen befinner sig. Det är stor skillnad på en småbarnsförälder och en 55-plussare och utifrån det ha olika tankar på vad man erbjuder den nya chefen. Så, för att kunna tillsätta chefsuppdragen behöver organisationerna tänka om, det fungerar inte att tro att gamla strukturer som lockade gårdagens chefer kommer locka morgondagens. De nya cheferna behöver också förtydliga vad de kräver i tjänsten. (se bilden nedan, min anm.)

Vilka krav/förväntningar kan en ny chef ha på samarbetet med HR?
Först och främst, HR ska vara chefens bästa vän. Idag kontrollerar vi för mycket, vi ska avlasta chefen. HR ska vara generalister för att på så sätt kunna vara ett stöd till chefen. Det känns ibland som HR fokuserar på fel saker och vill vara något annat än vad vi ska vara. Jag tycker vi alltför ofta säger “det ligger i chefens personalansvar”. 

image

image

Generationsväxlingen – titta på kompetens och inte ålder!

I årets första nummer av tidskriften CHEF har de flera artiklar om att generationsväxlingen för chefer dragit i gång på allvar och att många arbetsgivare (fortfarande) står oförberedda. Enligt en rapport från fackförbundet Ledarna kommer 48 chefer gå i pension varje dag de närmaste tio åren. Det kommer framförallt bli lediga chefsuppdrag på linje- och mellanchefsnivå. Två frågor som direkt poppar upp hos mig är:
Hur kan arbetsgivare locka unga medarbetare till chefsuppdragen?
Hur kan chefsuppdragen göras mer attraktiva?

Mina egna idéer går lite hand i hand med de som presenteras i artiklarna. Organisationen/företaget bör som första åtgärd göra en ålderskartläggning utifrån: vilka chefer har du idag? Vilka medarbetare har du idag? Därefter kan en analys göras om hur stor utmaningen och omfattningen är. Alternativet att sitta med armarna i kors och muttra att ”det har alltid löst sig” är inget alternativ. Inte idag när nya, unga, blivande chefer ser på chefsuppdraget med helt andra ögon än vad tidigare generationer gjorde och gör. Så våga låta yngre ta ansvar. Ta reda på vad som krävs för att de ska ta ett chefsuppdrag. Sluta curla vuxna medarbetare och tro att de inget klarar. Kompetens och engagemang slår alltid ålder. Om du i organisationen/företaget identifierat potentiella chefer så skicka inte bara i väg dem på första bästa kurs. Använd kompetensen som redan finns i organisationen/företaget. Finns inget internt program så låt dem skugga en chef, ordna ett fungerande mentorskap, skapa interna nätverk.

Just åldersfixeringen stötte jag själv på i samband med att jag sökte ett internt chefsprogram för snart tio år sedan då HR-chefen för min organisation tyckte jag var för ung och hade för lite erfarenhet. Jag har efteråt fått berättat liknande historier för mig från medarbetare som idag är fantastiskt duktiga linjechefer. Så oavsett engagemang och talang hos den enskilde medarbetaren hänger det också på att överordnad- och HR-chef vet vad, var, vem, de ska leta efter. Det är jag inte helt säker på att de vet.

ny chef