Stöd för hållbart ledarskap!

Jag läste förra helgen Monica Berglunds intressanta bok “Salutogent äldreboende – Om Tre Stiftelsers utvecklingsresa”. Monica Berglund är sedan 20 år direktör för stiftelsen, något hon inte skriver så mycket om i sin bok eller pekar på att det skulle vara en framgångsfaktor. För mig som läsare är det dock tydligt och något som jag uppmärksammade henne på genom att mejla den reflektionen till henne. Boken ger en ärlig bild om både möjligheter och svårigheter under resan Monica lotsat fram stiftelsen igenom.

Vad hittade jag då i den som rör nya eller blivande chefer? Främst Monicas systematiska ingång om stödet till cheferna för att de ska lyckas med verksamheten. Hon skriver att alla chefer har individuell chefshandledning med legitimerade psykologer, bland annat för att utveckla det personliga ledarskapet och att få stöd. Utöver det träffar hon alla chefer individuellt en timme en gång i månaden. Syftet med de träffarna är att bygga upp förtroende, relationer och tillit samt att hon ska få en inblick i chefernas vardag. Träffarna är planerade (dvs båda ska ha förberett sig) och det finns en dagordning som rör förändringar i verksamheten, konflikter, chefs- och ledarfrågor, personalärenden. Inget snack om att det är frivilligt eller att man som ny chef ska be om att få ett möte. Här lämnas inte den nya chefen vind för våg! För den som vill läsa mer om vad Monica skriver om chefer finns det kapitlet på sid 74-83.

salutogenboken_hemsidan

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar