Frågor du bör ställa under intervjun!

Till sist kommer samtalet du väntat på. Du blir kallad på intervju, vilket är en förbannat skön känsla! Den där sköna känslan kan vara lite bedräglig på så sätt att den ibland kan göra en passiv. Passiv på så sätt att man under intervjun är så jäkla sugen på tjänsten att man blir rädd för att skrämma bort motparten. Det kan yttra sig i att man minskar sina krav, att man inte är tydlig med vem man är under intervjun utan antar en roll som inte bottnar i äkthet och autenticitet (kom ihåg Pia Sundhages ord, https://www.ledarliv.se/vem-ska-du-vara/). Men det gäller att passa på under intervjun, för sedan är det oftast för sent. Det finns några frågor som du kan skriva ned för att inte missa någon.

Tips på frågor

Vilket stöd får jag i mitt uppdrag? Administrativt, närmsta chef, mentor etc.

Hur vill din blivande chef att ni ska samarbeta?

Hur kommer mitt arbete att mätas? Vilka resultat är det mitt ansvar att nå?

Finns det idag några allvarliga problem rörande någon medarbetare som måste lösas innan jag börjar?

Vad har ni för strategi för min fortbildning?

Finns det några ekonomiska eller budgetmässiga villkor eller förutsättningar som är direkt olämpliga eller orealistiska och som behövs ändras?

Lycka till när det är dags för intervjun!

Intervjutillfället

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar