Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där barn och ungdomar hamnat i negativa mönster, där olika symtom och funktionshinder som normbrytande beteende, skol-, drog- och neuropsykiatriska svårigheter riskerar att splittra familjer och leda till att barn och ungdomar placeras på institution. Vi arbetar även med “hemmasittare”. Det vill säga barn och ungdomar som stannar hemma och inte har en fungerande skolgång.

Vi arbetar också med målgruppen föräldrar, där föräldraförmågan sviktar på grund av olika svårigheter såsom:

  • medberoende- och drogproblematik
  • ADHD
  • tonårsproblematik
  • våld i familjen
  • anknytning
  • lättare utvecklingsstörning etc.

Vår familjebehandling utgår från det lösningsfokuserade arbetssättet. Det lösningsfokuserade arbetssättet utvecklades ursprungligen av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg och teamet vid Brief Family Therapy Cener (BFTC) i Milwaukee USA, på 1980-talet. BFTC utvecklade det lösningsfokuserade arbetssättet med influenser från Milton Ericksons Hynosterapi och The Mental Research Institute i Palo Alto (MRI) som utvecklade brief therapy. Lösningsfokus är idag en evidensbaserad metod med gott forskningsstöd inom en rad behandlingsområden, t.ex. vid missbruk, vid depression, familje- och relationsproblem.

Intresserad?
Ring Stefan Arbratt, VD på Ledarliv, på 0705-36 16 69 eller lägg ett mejl till stefan.arbratt@ledarliv.se
stefan 4