recension av : IOL, Individ Orienterat ledarskap, Anders Hedin!

iol-individ-orienterat-ledarskap-motiverade-och-framgangsrika-team_150

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hedins bok Rookien läste jag för flera år sedan och jag har även med den i litteraturlistan till min bok. Jag har nu läst hans senaste bok, IOL Individ orienterat ledarskap – Motiverade och framgångsrika team. Boken bygger på Ingrid Enander och Maria Lundbergs forskning om IOL som publicerades 2005 vid Uppsala universitet. De ställde sig tre frågor:

– Kan vi se ett handlingsmönster som är kopplat till ett framgångsrikt ledarskap?
– Går det att definiera ett sådant ledarskap?
– Går det att kvantifiera, mäta, ett sådant ledarskap?
Svaret blev ett rungande ja!

Bokens åtta kapitel utgörs av de åtta faktorer som tillsammans utgör IOL. Dessa åtta faktorer är Respekt, Uppskattning, Förtroende, Teamarbete, Mål, Utmaningar, Påverkan, Öppenhet. Eller som Anders Hedin på sin hemsida beskriver boken: “En konkret guide till framgångsrikt ledarskap och hur du använder IOL Tool för att skapa motivation och resultat”.

 

plus

 
På boken pluskonto. 
Den risk som finns med att utgå från forskning i en ledarskapsbok är att prosan (om vi nu ska använda det uttrycket) kan bli knastertorr. Det lyckas Hedin komma komma runt på ett elegant sätt och jag kommer på mig själv med att bli förvånad över bokens tilltal och luftighet i språket.
Varje kapitel exemplifieras vilket gör det lättare att ta till sig de åtta faktorerna. Jag pratar en del om vikten av att hålla ett presidenttal i rollen som ny chef. Ett tal där du pratar om dina värderingar. Men hur vet du vilka som är dina värderingar? Och hur kan du utifrån dessa vara en god förebild? I kapitlet Respekt grottar Hedin ned sig i de frågorna och ger mig flera aha-upplevelser.

Det som jag tar med mig mest är dock när olika faktorer knyter ihop ledarskap och ledningsgrupp/personalgrupp. Från kapitlet Uppskattning där Hedin beskriver hur vi kan ge äkta uppskattning utifrån att det sker för sällan, samt att ändra hur vi väljer att börja våra lednings- och personalmöten. Hedin skriver om effektiva sätt att få ett positivt arbetsklimat på ett systematiskt sätt. Exempelvis genom att inleda varje möte med att varje mötesmedlem får skriva ned och läsa upp 1-3 saker som vi gjort bra sedan förra mötet och inte att tonen som slås an är av gnällkaraktär när varje medlem kort ska berättat hur de haft det sedan förra mötet. Lätt att vi får fel fokus om mötet inleds ostrukturerat.

I kapitlet Förtroende spinner Hedin vidare på svårigheten för mellanchef att ha förtroende och vara lojal mot sin ledningsgrupp och personalgrupp. Hur kan du stå upp för ett fattat beslut? Ett beslut du kanske inte gillar till 100% och som medarbetarna definitivt inte kommer att göra vågen för. Vad och hur agera? Hur kan du se till att du inte hamnar i kläm? Exemplet som Hedin använder sig av här är tydligt både vad det gäller förtroende och lojalitet. Hur framför du informationen? Hur återkopplar du den? Och hur ärlig kan och bör du vara? Till detta kan vi lägga Hedins egen undersökning om vad som höjer kvalite´n på feedback, nämligen att vara äkta kommer på andraplats.
Just lojaliteten i en ledningsgrupp och hur en (nykomponerad) ledningsgrupp kan skapa förtroende hos varandra skriver Hedin bra om i kapitlet Teamarbete. Hur kan vi använda en ledningsgrupp på bästa sätt om vi inte är överens om spelregler så som gränser, beteenden, värderingar och normer? Upprätta samarbetskontrakt är Hedin förslag. Gör teambuildande aktiviteter och ta reda på vilka kompetenser som finns hos respektive person i lednings- och personalgruppen. Hedin tipsar om MPA (Master Personality Analysis). Själv har jag erfarenhet av verktyget PSI (Personlig stilindikator) och anser det finns goda förtjänster med att “testa” lednings- och personalgruppen.

 

 

 

minus

 

 

 

 

På bokens minuskonto.

Några få anmärkningar. Det störde mig att baksidan på boken inte gav läsaren en direkt ingång till IOL utan att det där fanns två höga chefers positiva omdömen om IOL. Jag tror även boken hade vunnit på att disponerat innehållet i bokens inledning lite annorlunda och att det där hade vävts in det som kommer under appendix på sidorna 152-154. Detta för att direkt för läsaren än mer förtydliga vad IOL är. Några särskrivningar dyker också upp i boken, men inte värre än att de går att leva med och inte stör läsupplevelsen.

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar