Konsulter

Ledarliv Consulting AB hyr ut personal inom socialt arbete. Vårt uppdrag innebär att förse kommuner med konsulter som åtar sig uppdrag som socialsekreterare, biståndsbedömare eller enhetschef. Ledarlivs konsulter har lång erfarenhet från socialt arbete och besitter hög kompetens.

Ledarliv Consulting AB åtar sig främst följande uppdrag:
– LSS-handläggare.
– Biståndsbedömare inom äldreomsorgen.
– Socialsekreterare inom barn & unga. Våra konsulter har gått nya BBIC.
– Socialsekreterare vuxenenhet.
– Enhetschef inom SoL- och LSS-verksamheter.

Intresserad?
Ring Stefan Arbratt på 0705-36 16 69 eller lägg ett mejl till stefan.arbratt@ledarliv.se
stefan 4